822/1998

Utfärdat i Helsingfors den 11 november 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder *) 163/1998 11.11.1998 18.11.1998

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tf (09) 134 211.

*) Rådets direktiv 74/63/EEG; EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31, rådets direktiv 80/502/EEG; EGT nr L 124, 20.5.1980, s. 17, rådets direktiv 86/354/EEG; EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 27, rådets direktiv 91/132/EEG; EGT nr L 66, 13.3.1991, s. 16, rådets direktiv 92/88/EEG; EGT nr L 321, 6.11.1992, s. 24, rådets direktiv 93/74/EG; EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23, rådets direktiv 95/69/EG; EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 15, rådets direktiv 96/25/EG; EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 35, kommissionens direktiv76/934/EEG; EGT nr L 364, 31.12.1976, s. 20, kommissionens direktiv83/381/EEG; EGT nr L 222, 13.8.1983, s. 31, kommissionens direktiv86/299/EEG; EGT nr L 189, 11.7.1986, s. 40, kommissionens direktiv87/238/EEG; EGT nr L 110, 25.4.1987, s. 25, kommissionens direktiv91/126/EEG; EGT nr L 60, 7.3.1991, s. 16, kommissionens direktiv92/63/EEG; EGT nr L 221, 6.8.1992, s. 49, kommissionens direktiv94/16/EG; EGT nr L 104, 23.4.1994, s. 32, kommissionens direktiv96/6/EG; EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 29, kommissionens direktiv97/8/EG; EGT nr L 48, 19.2.1997, s. 22, kommissionens direktiv98/60/EG; EGT nr L 209, 25.7.1998, s. 50

Helsingfors den 11 november 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.