809/1998

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Lag om ändring av 3 § lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 20 december 1996 om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996), sådan den lyder i lag 1119/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

Handels- och industriministeriet kan på villkor som det fastställer ge statskontoret i uppdrag att vidta och sköta administrationen av de åtgärder som behövs för skydd mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsavtal.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 139/1998
EkUB 18/1998
RSv 108/1998

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.