802/1998

Utfärdat i Helsingfors den 2 november 1998

Justitieministeriets beslut om formulär för blankett för yrkande på rättelse av rösträttsregister

Justitieministeriet har med stöd av 193 § vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) och 4 § lagen den 26 juni 1987 om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987), av dessa lagrum sistnämnda paragraf sådan den lyder i lag 715/1998, beslutat:

1 §

Ett yrkande på rättelse av rösträttsregister som upprättas för riksdagsval, presidentval, kommunalval och Europaparlamentsval samt för rådgivande statliga folkomröstning-ar kan framställas på en blankett enligt detta beslut.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1998.

Helsingfors den 2 november 1998

Justitieminister
Jussi Järventaus

Regeringsråd
Jarmo Törneblom

Rättelseyrkande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.