800/1998

Utfärdat i Helsingfors den 5 november 1998

Statsrådets beslut om ändring av 7 § statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 7 § 1 mom. i sitt beslut av den 15 juni 1995 (861/1995) som följer:

7 §
Djurbaserat kompensationsbidrag

Djurbaserat kompensationsbidrag betalas enligt artikel 19 i rådets ovannämnda förordning (EG) nr 950/97 på basis av de nötkreatur, får, getter och hästar som sökanden äger eller innehar. Kompensationsbidraget betalas på basis av antalet djurenheter (de) och djurenheterna beräknas i fråga om de ovannämnda djuren på samma sätt som i artikeln i fråga enligt följande:

Tjurar, kor och andra nötkreatur över 2 år 1 de
Nötkreatur (6 månader―2 år) 0,6 de
Hästar (över 6 månader) 1 de
Får 0,15 de
Getter 0,15 de


Detta beslut träder i kraft den 11 november 1998.

Helsingfors den 5 november 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.