790/1998

Given i Helsingfors den 23 oktober 1998

Förordning om ikraftträdande av avtalet med Israel för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 8 januari 1997 mellan Republiken Finland och Staten Israel ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 9 oktober 1998 (789/1998) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till och vilket republikens president godkänt likaså den 9 oktober 1998, är i kraft från den 8 november 1998 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av avtalet utfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 9 oktober 1998 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Israel för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (789/1998) och denna förordning träder i kraft den 8 november 1998.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 90/1998)

Helsingfors den 23 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.