784/1998

Given i Helsingfors den 30 oktober 1998

Förordning om ändring av 7 § förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 december 1922 angående verkställighet av religionsfrihetslagen (334/1922) 7 § som följer:

7 §

Tillstånd till inrättande av en sådan begravningsplats som inte hör till en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet samt av ett enskilt gravställe beviljas av länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas en utredning om äganderätten till området och andra behövliga utredningar.

Om inrättande av en begravningsplats för en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet bestäms särskilt.

Tillstånd till inrättande av ett krematorium beviljas av länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas en utredning om äganderätten till platsen, krematoriets reglemente och andra behövliga utredningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Behandlingen av de tillståndsansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft överförs på den behöriga länsstyrelsen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.