734/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Förordning om ändring av 3 § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till 3 § sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/1963),

sådant detta lagrum lyder i förordning 1215/1996, ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

Behovet av sådana betydelsefulla och dyra läkemedel som avses i 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen skall alltid visas genom en särskild utredning som folkpensionsanstalten fattar beslut om.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.