713/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 september 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av 2 § trafikministeriets beslut om undantagstillstånd för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Trafikministeriet har

ändrat 2 § trafikministeriets beslut den 27 mars 1998 om undantagstillstånd för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (236/1998), sådan som den är i beslut 689/1998, som följer:

2 §
Giltighetstid för undantagstillstånd

Undantagstillstånd beviljas för en månad. Undantagstillstånd som berättigar till överskridande av den vid transport tillåtna massan berättigar till en transport och tillstånd för överskridande av mått till fyra transporter.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1998. Alla undantagstillstånd beviljas ända till 31 oktober 1998 för två veckor och de berättigar till sex transporter.

Helsingfors den 30 september 1998

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.