710/1998

Utfärdat i Helsingfors den 24 september 1998

Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1999

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 16 § och 24 § 2 mom. lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) samt 11 § 5 mom. lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998) beslutat:

1 §
Grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 17―20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är det per studerande fastställda genomsnittliga beloppet

1) i grundläggande utbildning 22 058 mark,

2) i gymnasier 19 697 mark,

3) i yrkesutbildning 35 090 mark samt

4) i yrkeshögskolor 29 449 mark.

2 §
Grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 21 § 2 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga beloppet 246 mark.

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 5 mom. lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga beloppet 309 mark.

3 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet för bibliotek som avses i 24 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga beloppet för bibliotek 222 mark.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 1999 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte något annat följer av 2 mom. Beslutet tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 1999.

Om den godkända statsbudgeten och de lagar som givits i samband med den avviker från budgetpropositionen för 1999 till de delar som avses i detta beslut, fastställer statsrådet nya genomsnittliga belopp för priserna per enhet för 1999.

Helsingfors den 24 september 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.