707/1998

Utfärdat i Helsingfors den 24 september 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om organisering av tillsynen över foderfabrikat*) 138/1998 24.9.1998 30.9.1998
JSMb om egenkontroll av tillverkning av foderfabrikat 139/1998 24.9.1998 30.9.1998

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

*) Rådets direktiv 70/373/EEG; EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 2, rådets direktiv 72/275/EEG; EGT nr L 171, 29.7.1972, s. 39, rådets direktiv 95/53/EG; EGT nr L 265, 8.11.1995, s. 17, kommissionens direktiv71/250/EEG; EGT nr L 155, 12.7.1971, s. 13, kommissionens direktiv71/393/EEG; EGT nr L 279, 20.12.1971, s. 7, kommissionens direktiv72/199/EEG; EGT nr L 123, 29.5.1972, s. 6, kommissionens direktiv73/46/EEG; EGT nr L 83, 30.3.1973, s. 21, kommissionens direktiv73/47/EEG; EGT nr L 83, 30.3.1973, s. 35, kommissionens direktiv74/203/EEG; EGT nr L 108, 22.4.1974, kommissionens direktiv75/84/EEG; EGT nr L 32, 5.2.1975, s. 26, kommissionens direktiv76/371/EEG; EGT nr L 102, 15.4.1976, s. 1, kommissionens direktiv76/372/EEG; EGT nr L 102, 15.4.1976, s. 8, kommissionens direktiv78/633/EEG; EGT nr L 206, 29.7.1978, s. 43, kommissionens direktiv81/680/EEG; EGT nr L 246, 29.8.1981, s. 32, kommissionens direktiv81/715/EEG; EGT nr L 257, 10.9.1981, s. 38, kommissionens direktiv84/4/EEG; EGT nr L 15, 18.1.1984, s. 28, kommissionens direktiv84/426/EEG; EGT nr L 238, 6.9.1984, s. 34, kommissionens direktiv92/89/EEG; EGT nr L 344, 26.11.1992, s. 35, kommissionens direktiv92/95/EEG; EGT nr L 327, 13.11.1992, s. 54, kommissionens direktiv93/28/EEG; EGT nr L 179, 22.7.1993, s. 8, kommissionens direktiv93/70/EEG; EGT nr L 234, 17.9.1993, s. 17

Helsingfors den 24 september 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.