699/1998

Given i Helsingfors den 18 september 1998

Förordning om ändring av förordningen om skatteförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 22 december 1995 om skatteförvaltningen (1707/1995) 16 §, samt

ändras 13―15 §, av dessa lagrum 13 § sådan den lyder i förordning 638/1997 och 15 § sådan den lyder delvis i nämnda förordning, som följer:

13 §
Ordförande för skatterättelsenämnden

Uppdraget som skatterättelsenämndens ordförande skall innan någon förordnas till det ledigförklaras offentligen, om inte annat följer av särskilda skäl.

14 §
Skatterättelsenämndens medlemmar

Skatteverket begär kommunernas förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden. Varje kommun skall meddela skatteverket och landskapskommunen vem den föreslagit som medlem. Landskapskommunen skall ge skatteverket sitt utlåtande om de medlemmar som kommunerna föreslagit. Kommunens förslag till medlemmar i nämnden och landskapskommunens utlåtande skall inlämnas i god tid innan nämnden inleder sin mandatperiod.

Sydvästra Finlands skatteverk skall ge Ålands landskapsstyrelse möjlighet att bli hörd i ärendet innan medlemmarna i skatterättelsenämnden för Ålands skattebyrå förordnas.

15 §
Organisation

Skatterättelsenämnden beslutar om nämndens organisation, såsom antalet sektioner, uppgiftsfördelningen mellan sektionerna, ordförandena i sektionerna och sektionernas medlemmar, med tillämpning av vad som anges i 4 § 4 mom. lagen om skatteförvaltningen. Skatterättelsenämnden beslutar vem av nämndens medlemmar som tillsammans med ordföranden avgör i 4 a § 1 mom. lagen om skatteförvaltningen avsedda rättelseyrkanden i fråga om vilka skattebeloppet kan ändras med högst 10 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

Helsingfors den 18 september 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.