698/1998

Utfärdat i Helsingfors den 16 september 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM VLAb om upphävande av beslut nr 7/IMPORT/1998 om importbegränsningar1) 15/IMPORT/1998 16.9.1998 21.9.1998
JSM VLAb om införsel av levande svin samt köttprodukter, sperma, ågg, och empryon som härstammar från svin från vissa områden i Tjeckiska republiken2) 16/IMPORT/1998 16.9.1998 21.9.1998
JSM VLAb införsel av levande svin och galtsperma från Tyskland3) 17/IMPORT/1998 16.9.1998 21.9.1998

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) Kommissionens beslut 98/412/EG; EGT nr L 188, 2.7.1998, s. 43
2) Kommissionens beslut 97/408/EG; EGT nr L 170, 28.6.1997, s. 58, kommissionens beslut 98/507/EG; EGT nr L 226, 13.8.1998, s. 59
3) Kommissionens beslut 98/104/EG; EGT nr L 25, 31.1.1998, s. 98, kommissionens beslut 98/413/EG; EGT nr L 188, 2.7.1998, s. 44

Helsingfors den 16 september 1998

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.