696/1998

Given i Helsingfors den 18 september 1998

Förordning om ändring av 23 och 24 § statstjänstemannaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 23 och 24 § som följer:

23 §

Tjänstledighet för den tid för vilken till en tjänsteman betalas i sjukförsäkringslagen avsedd moderskapspenning (moderskapsledighet) eller faderskapspenning (faderskapsledighet) skall sökas senast två månader innan den planerade ledigheten börjar. Till ansökan om moderskapsledighet skall fogas ett sådant av en hälsovårdare eller läkare vid en hälsovårdscentral utfärdat intyg över den tid havandeskapet varat, som fordras för ansökan om den moderskapspenning som enligt 28 § sjukförsäkringslagen betalas till arbetsgivaren.

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken till en tjänsteman betalas i sjukförsäkringslagen avsedd föräldrapenning (föräldraledighet) skall sökas senast två månader innan ledigheten börjar. Ledighet på grund av vård av adoptivbarn skall om möjligt sökas två månader innan ledigheten börjar. Sökanden skall uppvisa ett intyg av kommunens socialvårdsorgan eller av en adoptionsbyrå som nämns i 17 § 2 mom. adoptionslagen (153/1985) om att barnet tagits i vård.

24 §

Tjänstledighet på grund av vård av barn som inte har fyllt tre år (vårdledighet) eller partiell tjänstledighet på grund av vård av barn (partiell vårdledighet) skall sökas senast två månader innan vårdledigheten börjar.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

Helsingfors den 18 september 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.