694/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av 26 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 26 § 2 mom. som följer:

26 §

Uppgifterna i bevakningsdataregistret får dock lämnas endast till polis och gränsbevakningsmyndighet för förekommande och undersökning av brott. Sådana uppgifter liksom även de uppgifter som avses i 1 mom. får lämnas till centralkriminalpolisen även för vidareöverlåtelse till den europeiska polisbyrån i enlighet med konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (FördrS 79/1998).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 136/1997
FvUB 28/1997
RSv 238/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.