689/1998

Utfärdat i Helsingfors den 16 september 1998

Trafikministeriets beslut om undantagstillstånd för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Trafikministeriet har

ändrat 2 § trafikministeriets beslut den 27 mars1998 om undantagstillstånd för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (236/1998), som följer:

2 §
Giltighetstid för undantagstillstånd

Undantagstillstånd beviljas för två veckor och det berättigar till en transport.


Detta beslut träder i kraft den 23 september 1998.

Helsingfors den 16 september 1998

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.