686/1998

Utfärdat i Helsingfors den 9 september 1998

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har

ändrat 1 § 2 mom. i sitt beslut av den 20 november 1996 om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (870/1996) som följer:

1 §

Lämnande av uppgifter för ändamål som gäller beskattningen är också lämnande av uppgifter för befrielse från skatt eller för sökande av ändring i beskattningen eller som utredning om uppfyllande av skyldighet att betala skatt (intyg över skatteskuld).


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1998.

Helsingfors den 9 september 1998

Minister
Jouko Skinnari

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.