655/1998

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 1998

Finansministeriets beslut om ändring av 2 § 2 moment finansministeriets beslut om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier

Finansministeriet har

ändrat 2 § 2 mom. i sitt beslut av den 29 december 1994 om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier (1539/1994) som följer:

2 §
Uträkning av nettotillgångarna

Vid uträkningen av en akties beskattningsvärde avdras från bolagets tillgångar den dividend som enligt beslut skall delas ut för räkenskapsperioden. Till nettotillgångarna räknas även bolagets skattefria tillgångar.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1998. Beslutet tillämpas första gången när aktiernas beskattningsvärden och matematiska värden fastställs för skatteåret 1999.

Helsingfors den 20 augusti 1998

Minister
Jouko Skinnari

Överinspektör
Terhi Järvikare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.