649/1998

Given i Helsingfors den 31 oktober 1997

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i det nordiska avtalet om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelserna i det i Köpenhamn den 29 mars 1993 ingångna avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen är, för så vitt de hör till om- rådet för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 98/1997
MiUB 9/1997
RSv 131/1997

Helsingfors den 31 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.