643/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av 3 § lagen om kommunernas kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Statsandel och statsunderstöd

Kommunerna beviljas statsandel för kulturverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 57/1998
KuUB 4/1998
RSv 80/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.