641/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av 1 och 3 § lagen om utbildningsstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 25 januari 1991 om utbildningsstyrelsen (182/1991) 3 § 2 mom. samt

ändras 1 § 2 mom. och rubriken för 3 § som följer:

1 §
Verksamhetsområde

Genom förordning bestäms vilken utbildning och vilken annan verksamhet som hör till utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.

3 §
Direktion


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Ett ärende om ändringssökande som gäller ett beslut som fattats innan denna lag träder i kraft och som enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet behandlas vid utbildningsstyrelsen, skall behandlas enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 57/1998
KuUB 4/1998
RSv 80/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.