626/1998

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om företagsstöd

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet

ändrat 14 b § 2 mom. i sitt beslut av den 30 december 1993 (1689/1993), sådant detta lagrum lyder i statsrådets beslut 593/1996, som följer:

14 b §

Stöd kan också beviljas Kera Abp och andra kapitalplaceringssammanslutningar som ägs eller administreras av staten för att användas för teckning av fondandel vid ett kapitalplaceringsprojekt, som också finansieras med medel ur Europeiska gemenskapens strukturfonder. I verksamhetsmiljöstöd kan högst 20 000 000 mark användas för teckning av en fondandel i en kapitalplaceringsfond.


Detta beslut träder i kraft vid en tidpunkt som senare bestäms särskilt genom ett statsrådsbeslut.

Detta beslut tillämpas dock redan från den 26 augusti 1998 på de projekt som Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt särskilt.

Helsingfors den 20 augusti 1998

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Industrirådet
Heikki Vesa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.