616/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om upphävande av 3 § 3 mom. lagen om registerförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 § 3 mom. lagen den 15 mars 1996 om registerförvaltningen (166/1996).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 14/1998
FvUB 4/1998
RSv 48/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.