612/1998

Utfärdat i Helsingfors den 19 augusti 1998

Undervisningsministeriets beslut om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till beslutet om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat

upphäva 12 punkten i den avgiftstabell som utgör bilaga till undervisningsministeriets beslut av den 1 mars 1996 om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer (130/1996) och

ändra 11 punkten i tabellen som följer:

Bilaga

Avgiftstabell

Undervisningsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation Mk
11) beslut av nämnden vid rådet för utvärdering av högskolorna angående en ansökan om införande av specialiseringsstudier i register 5 000,―

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1998.

För sådana prestationer enligt 1 och 3 § beslutet om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer angående vilka ett ärende har anhängiggjorts innan detta beslut träder i kraft, bestäms avgiften enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 augusti 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Heikki Rosti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.