609/1998

Utfärdat i Helsingfors den 17 augusti 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om analys- och testmetoder för obehandlad mjölk, mjölk för tillverkning av mjölkbaserade produkter och värmebehandlad konsumtionsmjölk 11/VLA/1998 14.8.1998 15.9.1998

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens beslut 91/180/EEG, EGT nr L 93, 13.4.1991, s. 1,
rådets beslut 92/608/EEG, EGT nr L 407, 31.12.1992, s. 29

Helsingfors den 17 augusti 1998

Biträdande avdelningchef
Jaana Husu-Kallio

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.