605/1998

Givet i Helsingfors den 10 augusti 1998

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om förbud mot nya investeringar i Serbiska republiken

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att om straff för överträdelser av följande förordning om Serbiska republiken bestäms i 46 kap. 1―3 § strafflagen: rådets förordning (EG) nr 1607/98 om förbud mot nya investeringar i Serbiska republiken; EGT nr L 209, 25.7.1998, s. 16. Om förverkandepåföljder bestäms i kapitlets 8―13 §.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Helsingfors den 10 augusti 1998

Utrikesminister
Tarja Halonen

Utrikessekreterare
Raili Lahnalampi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.