599/1998

Given i Nådendal den 7 augusti 1998

Förordning om ändring av 21 och 24 § förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 19 december 1997 om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) 24 § 2 mom. samt

fogas till 21 § ett nytt 3 mom. som följer:

21 §
Vaktstyrmansbrev

För erhållande av ett vaktstyrmansbrev som ger behörighet för inrikes fart krävs inte sjötjänst i vidsträcktare fart än inrikes fart.

24 §
Minimikrav för befälhavarbehörighet

Befälhavaren på ett fartyg vars bruttodräktighet understiger 300 och som går i inrikes fart skall inneha skepparbrev i inrikes fart. Av befälhavare för passagerarfartyg som går i trafik inom trafikområde III i inrikes fart fordras dessutom 12 månaders sjötjänst som styrman eller befälhavare.Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1998.

Nådendal den 7 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.