596/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 50 § telemarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 50 § 2 mom. telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) som följer:

50 §

Polisen har utan hinder av 1 mom. rätt att med samtycke av innehavaren av teleanslutningen få

1) sådana identifieringsuppgifter för telekontakter som tagits med teleanslutningen vilka behövs för utredning av brott som avses i 17 kap. 13 § 2 punkten eller 24 kap. 3 a § strafflagen, samt

2) identifieringsuppgifter om meddelanden som sänts från en mobilteleapparat, om detta är nödvändigt för att utreda brott som har lett till att mobilteleapparaten eller dess anslutning orättmätigt har kommit i någon annans besittning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.