592/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 10 § lagen om gränszon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 och 2 mom. lagen den 17 maj 1947 om gränszon (403/1947), sådana de lyder i lag 533/1976, som följer:

10 §

Den som bryter mot denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den skall, om strängare straff för gärningen inte bestäms på något annat ställe i lag, för överträdelse av lagen om gränszon dömas till böter.

Straff för riksgränsbrott bestäms i 17 kap. 7 § strafflagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.