585/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 5 och 6 § lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 juni 1977 om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik (472/1977) 5 och 6 § som följer:

5 §

Straff för motstånd mot en förare, med föraren jämställd person och passagerare som på begäran bistår dessa bestäms i 17 kap. 6 § strafflagen.

6 §

Straff för ofog i ett kollektivt trafikmedel bestäms i 17 kap. 13 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.