579/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om upphävande av 18 kap. 4 § 1 och 2 punkten lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Härmed upphävs 18 kap. 4 § 1 och 2 punkten lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), av dessa lagrum 2 punkten sådan den lyder i lag 611/1997.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.