574/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om upphävande av 88 § 1 punkten lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Härmed upphävs 88 § 1 punkten lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/1991), sådant detta lagrum lyder ändrat i lag 150/1997.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.