568/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 44 § lagen om faderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 44 § lagen den 5 september 1975 om faderskap (700/1975) som följer:

44 §
Avgivande av osann utsaga vid faderskapsutredning

Om modern vid faderskapsutredning uppsåtligen har avgivit osann utsaga till barnatillsyningsmannen eller i fall som avses i 10 § utan laga skäl förtigit något som henne veterligen hade tjänat till upplysning i saken och utsagan eller förtigandet har bidragit till att faderskapet har fastställts oriktigt, skall hon, om strängare straff för gärningen inte bestäms på något annat ställe i lag, för avgivande av osann utsaga vid faderskapsutredning dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.