559/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 12 § lagen om försök med alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § lagen den 22 december 1995 om försök med alterneringsledighet (1663/1995) som följer:

12 §
Finansiering

De kostnader som alterneringsersättningen orsakar arbetslöshetskassorna och folkpensionsanstalten finansieras med iakttagande av vad lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och 37 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om arbetslöshetsdagpenning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 64/1998
ShUB 11/1998
RSv 84/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.