544/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet, samt lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 28 april 1997 mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland ingångna överenskommelsen om social trygghet, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 20 mars 1998 (543/1998) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, och vilken republikens president ratificerat likaså den 20 mars 1998 och beträffande vilken ratifikationsinstrumenten utväxlats i Bonn den 26 juni 1998, träder i kraft den 1 augusti 1998 så som därom avtalats.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av överenskommelsen utfärdas vid behov av vederbörande ministerium.

3 §

Lagen den 20 mars 1998 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet (543/1998) och denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 67/1998)

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.