529/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av 1 kap. 1 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 1 § 1 mom. 13 punkten bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Bokföringsskyldighet

Var och en som driver rörelse eller utövar yrke är skyldig att föra bok över denna verksamhet. Bokföringsskyldiga är dock alltid


13) insättningsgaranti- och säkerhetsfonder som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993) och den ersättningsfond som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996), samtDenna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.