526/1998

Rättelser till förordningen.

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av 5 § förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 5 § 2 mom. 1 och 2 punkten, av dessa lagrum 2 punkten sådan den lyder i lag 1238/1997, som följer: [ Den märkta texten har rättat (1998), Originaltexten lydde: , sådant det lyder delvis ändrat i lag 1238/1997, som följer: ]

5 §
Skattskyldighet för samfund och samfällda förmåner

Fria från förmögenhetsskatt är

1) de samfund som nämns i 20―22 § inkomstskattelagen,

2) sparbankerna, hypoteksföreningarna, den insättningsgarantifond och de säkerhetsfonder som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993), den ersättningsfond som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996) samt de utländska kreditinstituten för den del av förmögenheten som används för en i Finland belägen filials verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 september 1998. Lagen tillämpas första gången vid förmögenhetsbeskattningen för 1998.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.