525/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av 14 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 14 § handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lagar 1301/1994 och 585/1996, ett nytt 4 mom. som följer:

14 §

Registermyndigheten skall innan den godkänner en sådan ändring i bolagsordningen eller stadgarna som avses i 20 § 4 mom. kreditinstitutslagen (1607/1993) ge finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om ändringen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.