516/1998

Utfärdat i Helsingfors den 6 juli 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om införsel av fiskeriprodukter samt råa beartetade och beredda produkter av dem från Turkiet1) 11/IMPORT/1998 3.7.1998 6.7.1998

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

JSM VLAb om införsel av hästar från Turkiet2) 10/IMPORT/1998 25.6.1998 26.6.1998

Beslut har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslut kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 1601.

1) Kommissionens beslut 98/407/EG; EGT nr L 180, 24.6.1998, s. 15
2) Kommissionens beslut 98/404/EG; EGT nr L 178, 23.6.1998, s. 41

Helsingfors den 6 juli 1998

Biträdande avdelningschef
Matti Aho

Regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.