515/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

fogas till förordningen den 19 maj 1995 om bekämpningsmedel (792/1995) en ny 18 a § som följer:

3 kap

Bekämpningsmedelsnämnden samt institutioner och myndigheter som utför kontroller

18 a §
Officiellt erkännande av institutioner som utför kontroller

Institutioner som testar den biologiska effektiviteten och brukbarheten hos växtskyddsmedel samt som uppfyller de krav som ställs på god kontrollverksamhet kan av jord- och skogsbruksministeriet ges ställning som officiellt erkända institutioner.

Ministeriet beslutar i enlighet med växtskyddsdirektivet närmare om de krav som skall ställas på kontrollverksamheten.

Erkännandet ges på grundval av den bedömning som kontrollcentralen för växtproduktion gör och under förutsättning att institutionen tillåter att inspektioner för kontroll av att verksamheten uppfyller kraven utförs när som helst.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1998.

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.