497/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 juni 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 12 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1998

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 12 § i sitt beslut av den 7 maj 1998 om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1998 (318/1998) som följer:

12 §
Grönträda

Grönträda kan vara antingen ett- eller flerårig. Som grönträda godkänns tidigare anlagd odlad vall eller grönträda, eller så kan grönträda anläggas senast den 15 juli 1998. Till anläggandet av grönträda kan användas ett- eller flerårigt vallfrö, en motsvarande vallfröblandning eller växter för betesmark för vilt och växter för landskapsvård. Även andra fleråriga växter än vallväxter kan godkännas som trädesväxter, om det inte är möjligt att skörda dem under trädesåret.Detta beslut träder i kraft den 8 juli 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 30 juni 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.