479/1998

Given i Nådendal den 26 juni 1998

Förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 21 augusti 1992 om patent- och registerstyrelsen (799/1992) 12 § och 13 § 1 mom., sådana de lyder i förordning av den 22 december 1994 (1368/1994), som följer:

12 §

Av generaldirektören krävs juris kandidatexamen eller någon annan högre högskoleexamen, god kännedom om näringslivet och förvaltningsområdet samt i praktiken påvisad ledarförmåga samt ledarerfarenhet.

Av linjedirektörerna för företags- och sammanslutningslinjen och varumärkes- och mönsterlinjen krävs juris kandidatexamen, erfarenhet av förvaltningsuppgifter och förtrogenhet med ämbetsverkets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga. Av linjedirektören för patent- och innovationslinjen krävs diplomingenjörsexamen eller någon annan högre högskoleexamen, erfarenhet av förvaltningsuppgifter och förtrogenhet med industriella rättigheter samt i praktiken visad ledarförmåga.

13 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

När en sådan tjänst besätts som har förklarats ledig eller om vilken har meddelats att den är vakant innan denna förordning trädde i kraft, iakttas bestämmelserna i denna förordning sådana de lydde när denna förordning trädde i kraft.

Nådendal den 26 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.