478/1998

Given i Nådendal den 26 juni 1998

Lag om ändring av 27 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 27 § lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) som följer:

27 §
Återinförande i registret

Skatteverket återinför på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som avförts ur registret efter att vederbörande har rättat till de försummelser som legat till grund för avförandet ur registret eller senast ett år efter avförandet ur registret, om det inte skall anses uppenbart att försummelserna fortsätter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

RP 53/1998
StaUB 20/1998
RSv 79/1998

Nådendal den 26 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.