456/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss

På föredragning av trafikministern bestäms:

1 §

De i London den 23 maj 1994 genom internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés beslut MSC.31(63) gjorda ändringarna i bilagan till 1974 års konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), vilka republikens president godkänt den 8 augusti 1997, träder i kraft den 1 juli 1998 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.)

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.