451/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om ändring av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1985 om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) 1, 5 och 6 § som följer:

1 §

För tryggande av finska företags tillgång på råvaror kan det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget) bevilja statsgarantier på det sätt som bestäms i denna lag.

5 §

Staten ansvarar i enlighet med lagen om statsgarantifonden (444/1998) för garantier som beviljats med stöd av denna lag.

6 §

Verkställigheten och tillämpningen av denna lag sköts av specialfinansieringsbolaget.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998
EkUB 12/1998
GrUU 11/1998
RSv 53/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.