422/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Förordning om ikraftträdande av konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

På föredragning av utrikesministern föreskrivs:

1 §

Den i Paris den 22 september 1992 ingångna konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, vilken republikens president godkänt den 30 juni 1995 och beträffande vilken instrumentet för godkännande deponerats hos Republiken Frank- rikes regering den 25 juli 1995, är i kraft från den 25 mars 1998 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 1998.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 51/1998)

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.