420/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/1943) 3, 4 och 7 kap. jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 24 juni 1998.

Skatteverket återbär på ansökan stämpelskatt som betalts och för vilken betalningsskyldighet med stöd av de bestämmelser som upphävts genom denna lag uppkommit den 29 april 1998 eller därefter. På belopp som skall återbäras betalas inte ränta.

RP 43/1998
StaUB 9/1998
RSv 45/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.