402/1998

Given i Helsingfors den 5 juni 1998

Förordning om ändring av 25 § djurskyddsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i djurskyddsförordningen av den 7 juni 1996 (396/1996) 25 § som följer:

25 §
Djur som får födas upp i farm

För produktion av kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion får av de vilda däggdjurs- och fågelarter som förekommer i Finland djur av följande djurarter födas upp i farm:

1) vitsvanshjort, dovhjort, skogsvildren, rådjur, skogshare, fälthare, sumpbäver, mufflon och vildsvin, samt

2) fasan, gräsand, rapphöna, säd- och grågås samt kanadagås.

Utöver de djur som nämns i 1 mom. får farmuppfödning av sikahjort, kronhjort, vattenbuffel (Bubalus bubalus), amerikansk bison (Bison bison), struts, emu och vanlig nandu (Rhea Americana) ske för produktion av kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

Helsingfors den 5 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.