391/1998

Given i Helsingfors den 5 juni 1998

Förordning om ändring av 6 § i förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 6 §,

sådan den lyder i förordningar 573/1994, 133/1995 och 144/1996 som följer:

6 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

1. Den i vägtrafiklagen (267/1981) föreskrivna skyldigheten att använda bilbälte gäller inte

a) polisman eller befattningshavare vid en fångvårdsanstalt, när han är ute i ett sådant tjänsteuppdrag att användningen av bilbälte kan orsaka fara eller avsevärd olägenhet,

b) en besiktningsman som utför besiktning av bil,

c) den som delar ut post, tidningar eller andra varor som skall distribueras till flera platser, då den oavbrutna körsträckan är högst hundra meter och användningen av bilbälte orsakar avsevärd olägenhet, eller

d) föraren av en personbil eller buss som används i yrkesmässig persontrafik.

2. Den i vägtrafiklagen föreskrivna skyl- digheten att använda skyddshjälm gäller inte

a) förare och passagerare i en trehjulig moped, lätt fyrhjuling eller ett fordon i kategori L5 med täckt förarhytt,

b) förare av invalidmotorcykel eller invalidmoped,

c) den som utför trafikövervakning eller något annat tjänsteuppdrag, om hjälmen är till förfång i utförandet av uppdraget,

d) snöskoterförare och -passagerare vid skogs- eller renskötsel, i kraftlinje- och eldistributions- eller telenätverksarbeten eller vid nätgranskning,

e) passagerare i en täckt släpvagn till en snöskoter, eller

f) förare och passagerare av museimotorcykel eller museimoped under ett särskilt arrangerat körevenemang.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

Helsingfors den 5 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.