389/1998

Utfärdat i Helsingfors den 3 juni 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder ikraft
JSMb om införsel av fiskprodukter från Uganda, Kenya, Tanzania och Mocambique1) 8/IMPORT/1998 2.6.1998 15.6.1998
JSMb om införsel av fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem från Kina2) 9/IMPORT/1998 2.6.1998 15.6.1998

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) kommissionens beslut 97/878/EG; EGT nr L 356, 31.12.1997, s. 64, kommissionens beslut 98/84/EG; EGT nr L 15, 21.1.1998, s. 43
2) kommissionens beslut 97/368/EG, EGT nr L 156, 13.6.1997, s. 57, kommissionens beslut 97/587/EG, EGT nr L 238, 29.8.1997, s. 45, kommissionens beslut 97/620/EG, EGT nr L 254, 17.9.1997, s. 17, kommissionens beslut 97/805/EG, EGT nr L 330, 2.12.1997, s. 19, kommissionens beslut 98/321/EG, EGT nr L 140, 12.5.1998, s. 17

Helsingfors den 3 juni 1998

Avdelningchef
Saara Reinius

Regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.