388/1998

Utfärdat i Helsingfors den 1 juni 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om införsel av levande svin och galtsperma från Spanien1) 6/IMPORT/1998 25.5.1998 1.6.1998
JSMb om införsel av levande svin och galtsperma från Nederländerna2) 7/IMPORT/1998 25.5.1998 1.6.1998

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) kommissionens beslut 98/339/EG, EGT nr L 148, 19.5.1998, s. 43
2) kommissionens beslut 97/216/EG; EGT nr L 87, 2.4.1997, s. 24, kommissionens beslut 98/226/EG; EGT nr L 85, 20.3.1998, s. 34, kommissionens beslut 98/338/EG; EGT nr L 148, 19.5.1998, s. 41

Helsingfors den 1 juni 1998

Avdelningchef
Saara Reinius

Regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.